GRUPA KEMERLİ

Wiadomość od Prezesa

Przewodniczący Rady Dyrektorów

Grupa Kemerli

Drodzy Pracownicy,

Drodzy interesariusze,

Jako Grupa Kemerli jesteśmy dumni z tego, że należymy do wiodących organizacji w Turcji, co wynika z naszej zasady “Ciągłości w zmianach i rozwoju” oraz z naszej krajowej i międzynarodowej działalności. Od dziś będziemy kontynuować naszą drogę, przyjmując innowacje i zmiany coraz pewniejszymi krokami. Będziemy odnawiać i rozwijać nasze strategie i cele, pozostając wiernymi naszym podstawowym wartościom.

Nasza firma, która od naszego pierwszego rozpoczęcia działalności w 2008 roku osiągnęła 90% wzrostu, będzie go dalej zwiększać w ramach nowych inwestycji i strukturyzacji. Naszym celem jest stać się preferowaną marką najpierw w Turcji, a następnie w krajach sąsiednich.

Dzięki wartości i inwestycjom, które przeznaczamy na działalność badawczo-rozwojową w ramach naszej strategii zrównoważonego wzrostu, Grupa Kemerli kontynuuje swoją innowacyjną produkcję z markami Kemerli, Kemerix, Kemex i Kemerli Tarım, które są liderami w Turcji i wiodą prym w 4 różnych sektorach w swojej dziedzinie.

Wszyscy koledzy w naszej grupie, nasze utalentowane, doświadczone i innowacyjne zasoby ludzkie są naszym najważniejszym skarbem. Kontynuujemy naszą drogę dzięki wierze w nasz młody i utalentowany zespół, do którego przywiązujemy dużą wagę. Naszym celem jest oferowanie jakości w rzetelny sposób naszym cennym konsumentom, którzy nas preferują.

Nasza firma będzie nadal tworzyć wartość, zwłaszcza dla naszego kraju, dzięki swojemu duchowi przedsiębiorczości i znaczeniu, jakie przywiązuje do swoich pracowników, klientów, interesariuszy i środowiska.

Z poważaniem,
ARİF BUDAK
Przewodniczący Rady Dyrektorów