GRUPA KEMERLİ

Polityka Systemowa

Zintegrowana Polityka Systemowa Naszej Organizacji

Metal Kemerli
Aby stale ulepszać nasz system w celu utrzymania zadowolenia klienta, wraz z tymi ulepszeniami; We wszystkich naszych działaniach z naszą wrażliwością na społeczeństwo, środowisko, klienta, jakość i naszych pracowników oraz nasze zobowiązanie do bycia otwartym na na publiczny dostęp;
Przestrzeganie wymagań prawnych i regulacyjnych,
Terminowe spełnianie oczekiwań klientów poprzez oferowanie produktów wysokiej jakości,
Stworzyć klientów lojalnych wobec naszej marki,
Stać się jedną z wiodących firm w branży na arenie międzynarodowej, jak i na rynku krajowym,
Przyczynianie się do szerzenia świadomości jakości w społeczeństwie,
Stosowanie najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów i technologii zgodnie z celami produkcyjnymi,
Zapobieganie utracie majątku narodowego i nieświadomemu zużyciu zasobów,
Zwiększenie zadowolenia naszych klientów poprzez redukcję kosztów dzięki ciągłym ulepszeniom,
Stać się wiodącą organizacją w zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska,
Zapewnienie wykonywania pracy w sposób bezpieczny i zapewniający bezpieczeństwo pod względem zdrowia pracowników,
Zmniejszenie ryzyka i zapobieganie wypadkom przy pracy poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii i metod,
Zapewnienie efektywnego uczestnictwa naszych pracowników w Zintegrowanym Systemie Zarządzania poprzez organizację programów ciągłego szkolenia dla nich,