KEMERLİ GRUP

KVKK Çalışanlar

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Ünvanı: Kemerli Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Karpuzsekisi Mahallesi 20. Cadde No: 62 Melikgazi/KAYSERİ
E-Posta: kemerli@kemerli.com.tr
KEP Adresi: kemerli@hs02.kep.tr
Telefon: 0 352 322 13 84

6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.

Aşağıda çalışanlarımız dışında kalıp da temas ettiğimiz 3. gerçek kişilere ait kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlediğimiz kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.

Veri Sahiplerine Ait Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

Öncelikle kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel kriterlerine uygun şekilde işlenmektedir.

            Aşağıda her bir veri grubu için ayrı ayrı olacak şekilde işleme amaçlarımız gösterilmiştir.

Veri Sahibi Kategorisiİşlenen Veri Kategorileriİşleme Amaçları
Stajyer / Stajyer AdayıKimlik, İletişim, Özlük, Fiziki Mekan Güvenliği, Finans, Mesleki Deneyim,
Sağlık, Görsel-işitsel kayıt,
Stajyerler için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Stajyer Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Çalışan Adayı Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Görsel Kayıtlar, özlük Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Çalışan Yakını Kimlik, İletişim, mesleki deneyimAcil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi/ kurum/ kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
Firma Yetkilileri Kimlik, İletişim, Hukuki işlem,İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Görsel işitsel Kayıtlar, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbi
rleri
İhalelere katılım ve ihale süreçlerindeki gerekliliklerin yerine getirilmesi
Kurumsal İletişim ve firma internet sayfasında bilgilendirme amaçlı paylaşım faaliyetlerinin yürütülmesi
Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Ürün ve /veya Hizmet Alıcısı Kimlik, İletişim, hukuki işlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi FinansFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Potansiyel Ürün ve/veya Hizmet Alıcısı Kimlik , İletişim , Müşteri işlem ,Risk Yönetimi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi , Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam Kampanya /Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tedarikçi adayları Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finans, Risk Yönetimi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Tedarikçi /TaşeronKimlik, İletişim, özlük, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans,
Mesleki Deneyim
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yapılacak işlemlerin firma prosedürlerimize /mevzuat hükümlerine uygun olması için gereken operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi , uzmanlık gerektiren konularda hizmet alınabilmesi ve/veya teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının şirket işleyişine dahil edilmesi ve bu faydaların iş ortaklarına , tedarikçilerimize sunulması,
Veli /Vasi /Temsilci Kimlik, İletişim , Risk Yönetimi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin yürütülmesi
Ziyaretçi Kimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Görsel İşitsel KayıtlarFiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Pandemi Koşullarında Yetkili Kurum ve Kuruluşlar tarafından takibi zorunlu kılınan ateş , hes kodu gibi hususların kontrolü
Yetkili Kurum /Kuruluş/Meslek Birliği ,Özel Hukuk Gerçek veya Tüzel Kişi çalışanları Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Referans Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak , aday hakkında araştırma yapmak, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması
Kefil Kimlik, İletişim,Risk Yönetimi , finans Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin Takibi ve yürütülmesi
Hamil /CirantaKimlik, İletişim, Risk Yönetimi , finans Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin Takibi ve yürütülmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarma Amaçları

Sıra NoVeri Aktarımı Yapılan Alıcı KategorisiAktarım AmacıHukuki Sebebi
1Firma İnternet Sitesini Ziyaret Eden Herkes Firmamıza Ait İnternet Sitesinde Ve Sosyal Medya Hesaplarında Paylaşılan Bilgiler Ve Görseller İle Sınırlı Olacak Şekilde Kurumsal İletişim Ve İtibar Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması.
2HissedarlarFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması
3Mal ve Hizmet alınan Tedarikçiler/ Taşeron Firmamızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin tedariki için gerekli olan ve/veya tedarikçi ile yapılan sözleşmenin ifası için gerekli hallerle sınırlı şekilde İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması
4Yetkili Kişi, Kurum, Kuruluş; Kamu Kurum ve KuruluşlarıKamu Kurum ve kuruluşlarına verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yerine getirilmesi veya kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi /belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde Kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarılmasının zorunlu olması

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Firmamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan otomatik olan veya olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır;

 • Firmamız faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan her türlü basılı ve dijital bildirge/ belge/evrak/ resmi evrak/ formların/sözleşmelerin doldurulması veya beyan sureti ile sözlü, fiziki veya elektronik ortamlar vasıtası ile
 • Güvenlik Kamerası, Tanıtım videoları, Fotoğraf çekimleri sureti ile
 • Firmamıza ait com internet sitesi üzerinden formların doldurulması sureti ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile
 • Firmamıza gelen her türlü mail, faks, mektup, posta, kargo gönderisi vasıtası ile
 • Lokasyonlarımızda bulunan kişilerin internet servis hizmeti almak için Wi-fi bağlantısı kurması sureti ile internet trafik bilgileri şeklinde
 • Özlük dosyası oluşturma faaliyetleri esnasında çalışan tarafından getirilen fiziki belgelerin dosyalanması sureti ile
 • Firmamıza iş başvurusu yapmak, firmamız ile mal/hizmet alım veya satımı için ticari ilişki kurmak, firmamıza teklif vermek gibi amaçlarla mail göndermek, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif verilmesi sureti ile
 • Kariyer siteleri, İş-Kur ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerin verilerine ulaşılması suretiyle
 • Denetim, anket, rapor çalışmalarından,
 • Kişi, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Hukuki Sebepler:

KEMERLİ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin faaliyetlerini yürütebilmesi için “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi  firmamıza ait kemerlistaples.com internet sitesinde de paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza  şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak  veya   bu başvuru formunu  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,  Mobil imza  ,5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız  KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza  daha önce bildirilmiş  ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi  kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuralar talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.