KEMERLİ GRUP

Sürdürülebilirlik Politikası

Kemerli Metal Sürdürülebilirlik Politikası

Kemerli Metal, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekte lider rol oynamayı hedefleyen, etik ve çevresel sorumluluk ilkelerini işinin merkezine koymuş bir kuruluştur. Bu politika, şirketimizin kurumsal karbon ayak izini azaltma, sosyal sorumluluklarını yerine getirme ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlama taahhüdünü detaylandırmaktadır. Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politikası, şeffaf, açık ve bütünsel bir yaklaşımı benimseyerek sürdürülebilirlik felsefesini net bir şekilde ifade etmektedir. Bu politika, iş modelimizin sürdürülebilirliği entegre etme yöntemlerini ve şirketimizin bu alandaki taahhütlerini belirleyerek yol gösterir. Aynı zamanda, politikanın etkinliğini ve şirket içindeki uyumunu sağlamak için bir yönetişim ve denetim çerçevesi sunar, böylece diğer kurumsal ilkeler ve politikalarla uyumlu bir şekilde hareket edilir.

Bu sürdürülebilirlik politikası, Kemerli Metal’in sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhüdünü somutlaştırmakta ve tüm çalışanlarımızı bu vizyonu gerçekleştirmeye çağırmaktadır. Politikamızın başarısı, her birimizin katılımına ve taahhütlerimize bağlıdır.

Misyonumuz & Vizyonumuz & Kapsam

Misyonumuz: Şirketimiz, sürdürülebilirlik alanında öncü bir rol üstlenerek, çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri dengeli bir şekilde yönetmeyi amaçlar. Doğal kaynakları koruyarak çevresel etkimizi azaltmak, toplumsal ihtiyaçlara katkıda bulunmak ve ekonomik değer yaratmak için sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerimizin temeline yerleştiririz. Bu misyonla hem şirketimizin hem de toplumun uzun vadeli refahını artırmayı hedefleriz.

Vizyonumuz: Şirketimizin vizyonu, sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerimizin ve kararlarımızın merkezine yerleştirerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Çevresel etkimizi minimize etmek, toplumsal kalkınmayı desteklemek ve ekonomik başarıyı sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için sürekli olarak çaba sarf ediyoruz. Vizyonumuz, sadece kendi işimizde değil, aynı zamanda toplumun genelinde sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve bu yönde liderlik etmek şeklindedir.

Kapsam: Sürdürülebilirlik Politikamız; Organize Sanayi Bölgesi 20.Cadde No:62 Melikgazi/KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren firmamızın tüm çalışanları, süreçleri ile birlikte tedarikçileri ve iş ortaklarını kapsamaktadır.

Şirketimiz, çevresel taahhütlerini yerine getirerek doğal kaynakları korumayı ve çevresel etkimizi azaltmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, işletme süreçlerimizi yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi ve su tasarrufu gibi çevre dostu uygulamaları teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini azaltmak için tasarım ve üretim aşamalarında çevresel faktörleri dikkate alıyoruz.

Kaynak Verimliliği: Üretim süreçlerimizi ve iş operasyonlarımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Enerji, su ve hammadde kullanımını optimize etmek için verimlilik projeleri geliştiriyoruz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapıyoruz. Atık yönetimi programları aracılığıyla, atık miktarını azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi kaynak verimliliği konusunda bilinçlendirerek, sürdürülebilir bir işletme kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz.

Karbon Ayak İzini Azaltma: Karbon ayak izini azaltarak çevresel etkimizi minimize etmeyi ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi taahhüt etmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden önlemler alıyoruz. Üretim süreçlerimizi ve lojistik operasyonlarımızı gözden geçirerek, emisyonları azaltmaya ve atıkları en aza indirmeye odaklanıyoruz. Ayrıca, seyahat ve ulaşım alanında karbon salınımını azaltmak için alternatif ve sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini tercih ediyoruz. Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi karbon azaltma konusunda bilinçlendiriyor ve iş birliği yapmaya teşvik ediyoruz.

Enerji ve Su Verimliliği: Şirketimiz, enerji ve su verimliliğini önemseyerek kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı ve çevresel etkimizi azaltmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, enerji tasarruflu ekipmanlar kullanarak enerji tüketimini minimize etmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: Şirketimiz, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularını öncelikli olarak ele alarak çevresel etkimizi minimize etmeyi ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, atık üretimini azaltmak için süreçlerimizi sürekli olarak iyileştiriyor ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca, geri dönüşüm tesisleri ve programları aracılığıyla atıkların yeniden değerlendirilmesini ve simbiyotik bir yaklaşım oluşturma amacıyla temiz üretim çalışmaları yapmaktayız. Çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirerek, sürdürülebilir bir atık yönetimi kültürünü destekliyoruz.

Şirketimiz, ekonomik taahhütlerini yerine getirerek sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, şeffaf ve dürüst finansal uygulamaları benimseyerek paydaşlarımızın güvenini kazanmayı hedefliyoruz. Ayrıca, işletme süreçlerimizi etkin bir şekilde yöneterek verimliliği artırmak ve rekabetçi bir fiyatlandırma politikası izleyerek müşterilerimize değer sunmayı amaçlıyoruz. İş ortaklarımızla adil ve uzun vadeli ilişkiler kurarak karşılıklı güven ve iş birliği temelinde sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamayı taahhüt ediyoruz. Böylece, ekonomik olarak başarılı olmanın yanı sıra toplumsal ve çevresel açıdan da sorumlu bir işletme olma yolunda ilerliyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri: Tedarikçilerimizle birlikte, tedarik zincirimizin her aşamasında sürdürülebilirlik standartlarını geliştirecek ve uygulayacağız. Tedarik zincirimizi oluşturan tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve benimsemek için çaba gösteriyoruz. Adil ticaret ilkelerine ve insan haklarına saygı göstererek, tedarik zincirimizdeki etkileri en aza indirmeyi ve pozitif bir değişim sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik standartlarına uymalarını teşvik ediyor ve onları bu konuda desteklemek için kaynaklarımızı sağlıyoruz. Bu yolla, sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturarak, toplumumuza, çevremize ve gelecek nesillere değer katmayı amaçlıyoruz.

Yenilikçilik ve Sürdürülebilir Yatırımlar: Yenilikçilik, iş süreçlerimizi ve ürünlerimizi sürdürülebilirlik perspektifinden sürekli olarak iyileştirmemizin temelidir. Bu doğrultuda, araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yaparak, yenilikçi çözümler üretiyor ve sürdürülebilirlikle uyumlu iş modelleri geliştiriyoruz. Sürdürülebilir yatırımlarımızın hem kısa hem de uzun vadede paydaşlarımıza ve çevremize fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, yenilikçilik ve sürdürülebilir yatırımlar alanında ilerlemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için çözümler üretmeyi taahhüt ediyoruz.

Toplumumuzun bir parçası olarak, sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve toplumun çeşitli ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşıyoruz. Eğitim, sağlık, işgücü geliştirme ve toplumsal kalkınma gibi alanlarda etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çaba gösteriyoruz. Toplumun refahına katkı sağlamak ve sosyal adaleti desteklemek için yerel topluluklarla iş birliği yapıyor ve onların ihtiyaçlarına uygun projeler geliştiriyoruz. Ayrıca, çeşitliliği teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsiyoruz. Bu şekilde, sosyal taahhütlerimizi yerine getirerek, topluma değer katmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. İSG standartlarını sürekli iyileştirerek, tüm çalışma alanlarımızda sıfır iş kazası hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, işyerindeki riskleri değerlendiriyor ve azaltıyoruz, acil durum planları oluşturuyoruz ve sürekli iyileştirme için önlemler alıyoruz. Çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını korumak için standartlar ve prosedürler belirleyerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü şirket genelinde yaygınlaştırıyoruz.

Eğitim ve Kariyer Fırsatları: Şirketimiz, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için çeşitli eğitim ve kariyer fırsatları sunmaktadır. Çalışanlarımızın potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına yardımcı olmak için, sürekli eğitim programları, mesleki gelişim kursları ve liderlik eğitimleri gibi çeşitli olanaklar sunuyoruz. Ayrıca, iç yönetim politikalarımızda terfi ve ilerleme fırsatlarına odaklanarak çalışanlarımızın yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz. Böylece, çalışanlarımızın hem bireysel başarılarını hem de şirketimizin başarısını artırmak için en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Çeşitli sosyal projeler ve programlar aracılığıyla toplumsal ihtiyaçları belirleyip desteklemekte ve toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmaktayız. Toplumsal katkılarımızı sürekli olarak değerlendiriyor ve iyileştirme fırsatları arıyoruz, böylece topluma daha fazla değer sağlama konusundaki çabalarımızı sürekli olarak artırıyoruz.

Toplumsal Sorumluluk Projeleri: Toplumumuzun ihtiyaçlarını anlayarak, çevreye duyarlılık, eğitim, sağlık, toplumsal kalkınma ve dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi alanlarda projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu projeler aracılığıyla, toplumumuzun yaşam kalitesini artırmak ve daha adil bir dünya için çaba sarf etmek amacındayız. Ayrıca, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını teşvik ederek, toplumsal sorumluluk bilincini artırıyoruz ve sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. Bu projelerin etkinliğini sürekli olarak değerlendirerek, toplumumuzda gerçek ve pozitif değişimler yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Şirketimiz, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle toplumun bilgi düzeyini artırmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim programları aracılığıyla, çalışanlarımızın ve toplumun çeşitli konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Özellikle; çevre koruma, sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik gibi konularda alanlarında profesyonel ekipten bilinçlendirme eğitimleri almaktayız.

İlerleme Raporları: Yıllık sürdürülebilirlik raporları, ilerlememizi takip etmek ve şeffaflık sağlamak için yayınlanacaktır.

Ödüllendirme Sistemi: Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada öne çıkan çalışanlar ve departmanlar için ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.

Toplumsal Sorumluluk Projeleri: Toplumumuzun ihtiyaçlarını anlayarak, çevreye duyarlılık, eğitim, sağlık, toplumsal kalkınma ve dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi alanlarda projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu projeler aracılığıyla, toplumumuzun yaşam kalitesini artırmak ve daha adil bir dünya için çaba sarf etmek amacındayız. Ayrıca, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını teşvik ederek, toplumsal sorumluluk bilincini artırıyoruz ve sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. Bu projelerin etkinliğini sürekli olarak değerlendirerek, toplumumuzda gerçek ve pozitif değişimler yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Şirketimiz, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle toplumun bilgi düzeyini artırmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim programları aracılığıyla, çalışanlarımızın ve toplumun çeşitli konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Özellikle; çevre koruma, sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik gibi konularda alanlarında profesyonel ekipten bilinçlendirme eğitimleri almaktayız.