GRUPA KEMERLİ

Tekst Zgody Otwartej

Moje Dane Osobowe Są Bezpieczne

Tekst Zgody Otwartej

Zgodnie z przepisami ustawy nr 6698 o ochronie danych osobowych; Jest w ramach mojej wiedzy i wyraźnej zgody, że moje dane osobowe, które zgłoszę do Kemerli Metal San. Tic. A.Ş. będą rejestrowane, klasyfikowane, przetwarzane, przechowywane, aktualizowane za pośrednictwem kanałów danych oraz że moje dane mogą być udostępniane osobom trzecim w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.